Pravidla akce

 

 

POŘADATEL: ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021
IČ: 18631975
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 2461
ORGANIZÁTOR: Pados, s.r.o.
se sídlem: Muchova 9, Praha 6, PSČ 160 00
IČ: 26134004
zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73186
NÁZEV AKCE: Kupte prémiový tyčový vysavač, zaregistrujte svůj nákup a získejte dm dárkovou kartu v hodnotě až 1 000 Kč* (dále jen "akce")
DOBA TRVÁNÍ: od 15. 3. 2018 do 31.5. 2018 nebo do vyčerpání zásob dárků a pouze na vybrané modely.
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika.PODMÍNKY AKCE:

 1. Akce je platná pouze na území České republiky a platí v případě nákupu prémiového tyčového vysavače (vybrané modely) a následné registraci.
 2. Akce platí od 15. 3. 2018 - 31. 5. 2018 nebo do vyčerpání zásob, podle toho, co nastane dříve. Platí pro vysavače zakoupené od českých prodejců na území České republiky.
 3. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
 4. Registrací nákupu na webové adrese akce "tycove.electrolux-akce.cz" se zákazník stává „účastníkem“ akce.
 5. Účastník akce si musí uschovat doklad o nákupu výrobku. Organizátor akce bude před předáním dárku požadovat předložení příslušného dokladu o nákupu. Číslo dokladu a datum nákupu se musí shodovat s údaji uvedenými při registraci nákupu. V případě, že účastník akce nebude moci doklad o nákupu předložit, bude dárek předán dalšímu účastníkovi akce.
 6. Akce se vztahuje pouze na výrobky zaplacené hotově nebo platební kartou a nevztahuje se na splátkový prodej. Registraci je nutné uskutečnit nejpozději do 15. 6. 2018.
 7. Dárky v akci budou účastníkům odeslány do 3 týdnů od platné registrace, nejpozději však do 30. 6. 2018.
 8. Nabídka platí při nákupu vysavače z prémiové řady tyčových vysavačů: EUP86SSM, EUP86TBM, EER7ALLRGY, EUP8GREEN, EUP84IGM, EUP84DB, EER7ANIMAL, EER77MBM, EER77SSM, EER7GREEN, EER75STM. Dárky k nákupu naleznete zde a nelze ji kombinovat s nabídkou programu Mastercard Priceless Specials.
 9. Nárok na odměnu má každý účastník, který předloží unikátní účtenku.
 10. Zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci se akce nemohou zúčastnit.
 11. Účastník akce zasláním výrobku organizátorovi marketingové akce přijímá pravidla akce a souhlasí se svou účastí v ní.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit.
 13. Pořadatel ani organizátor marketingové akce neodpovídají za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v marketingové akci.
 14. Pro odeslání dárku budou použity kontaktní údaje, uvedené účastníky akce při registraci nákupu. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají dárky ve prospěch pořadatele.
 15. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.
 16. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce k dispozici na tycove.electrolux-akce.cz/pravidla.html
 17. Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
 18. Pořadatel a organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
 19. Případné námitky proti průběhu akce lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 20. Účastník akce souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021, IČ: 18631975, za účelem vyhodnocení akce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


POSTUP ÚČASTNÍKA AKCE:

 1. Účastník akce zakoupí v období od 15. 3. 2018 do 31. 5. 2018 prémiový tyčový vysavač: EUP86SSM, EUP86TBM, EER7ALLRGY, EUP8GREEN, EUP84IGM, EUP84DB, EER7ANIMAL, EER77MBM, EER77SSM, EER7GREEN, EER75STM. Dárky k nákupu naleznete zde.
 2. Zaregistruje nákup nejpozději do 15. 6. 2018 (včetně) na webové adrese: tycove.electrolux-akce.cz/
 3. Pečlivě uschová doklad o nákupu. Kopie tohoto dokladu je přikládána při registraci.
 4. Dárky budou odesílány průběžně v době trvání akce až do vyčerpání zásob.


V Praze dne 15. 3. 2018

ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4,
Budějovická 778/3,
PSČ 14021
IČ: 18631975

Akce ukončena k 31. 5. 2018. Registrace na zakoupené zboží bylo možno provést do 15. 6. 2018. Děkujeme a přejeme s výrobky Electrolux hodně spokojenosti.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace